Pogoji za pridobitev izobrazbe

POGOJI ZA PRIDOBITEV IZOBRAZBE

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami:

• splošnoizobraževalne predmete,

• obvezne strokovne module,

• izbirne strokovne module,

• odprti del kurikula.

Poleg tega mora opraviti:

• interesne dejavnosti,

• obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom,

• poklicno maturo.

POKLICNA MATURA V MEDIJSKEM TEHNIKU

Poklicna matura obsega:

Obvezni del:

• pisni in ustni izpit iz slovenščine,

• pisni in ustni izpit iz medijske in grafične tehnologije

Izbirni del:

• pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,

• izdelek oziroma storitev in zagovor.

Prvo polovico izobraževanja predstavljajo splošnoizobraževalni predmeti, drugo polovico pa strokovni moduli ter odprti kurikul.